Ondersteuning bij stagnatie.
Diagnostiek met zorg.

Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Zo werkt het.
Duidelijkheid bij stagnatie in werk.

Over BirdView

Al 20 jaar actief op het gebied van diagnostiek

Expertises voor de arbeidssector
BirdView richt zich op de arbeidssector. Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers, UWV, gemeenten en letselschadebureaus. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen.

Organisatie
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht.

Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. De onderzoekskamers hebben een plezierige atmosfeer om de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. 

Aan BirdView zijn diverse deskundigen verbonden, zoals psychologen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. BirdView heeft directe communicatielijnen tussen alle deskundigen.

BirdView is een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Onderzoeksvraag
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Snel waar dat kan, diepgaand waar dat moet en met (kosten)effectiviteit als leidraad. In onze onderzoeken gaan we nadrukkelijk op zoek naar handvatten voor het doorbreken van stagnatie, onze rapportages zijn overzichtelijk en duidelijk.

Bij onderzoek naar stagnatie in werk is het van belang dat:

  • het probleem helder is
    Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. BirdView werkt met een specifieke vragenlijst om de vraag helder te krijgen.​

  • het antwoord helder is
    Naast een formeel diagnostisch antwoord, werken we met een ‘functioneringsmodel’, waarbij elementen zoals persoonlijkheid, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken worden. De antwoorden zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen om stagnatie te doorbreken.

Gerelateerd nieuws
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen

Reïntegratie pakt positief uit voor mensen met psychische problemen

20-10-2016

Mensen met psychische problemen reïntegreren naar een betaalde baan  heeft een gunstig effect op hun mentale en lichamelijke gezondheid. Het Erasmus MC heeft zes reïntegratieprojecten voor psychisch kwetsbare mensen geëvalueerd en concludeert in haar eindrapportage een positief resultaat. 

Medicatie ‘op maat’ biedt nieuwe kansen

20-10-2016

In de (geestelijke) gezondheidszorg zal in de toekomst meer gebruik gemaakt gaan worden van personalised medicine (PM), medicijnen die zijn ingesteld op individuele kenmerken van de patiënt. Behalve erfelijkheid wordt bij behandeltherapieën rekening gehouden met het geslacht, de leeftijd, het gebruik van andere medicijnen of de leefgewoonten. 

Het verschil tussen werkverslaafd, bevlogen en opgebrand

20-10-2016

Hoe weet je welke werknemer kans heeft om de lust in het werk te verliezen en/of op te branden? Die vraag wordt onderzocht in het artikel De motivatie, prestatie van werkverslaafde, bevlogen en opgebrande medewerkers. De onderzoekers keken naar de motivatie van verschillende type werknemers (bevlogen, werkverslaafd, opgebrand) en laten zien wat de gevolgen zijn voor hun arbeidsprestatie. 

De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer

20-10-2016

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) is een omvattend concept dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de positieve A&G-psychologie. De theorie biedt een stevige basis voor psychologen, omdat het uitgaat van een positief mensbeeld. Het erkent daarnaast dat de omgeving - de context waarin wordt gewerkt - invloed kan hebben op het functioneren van werknemers, positief dan wel negatief.

Vrouw heeft twee keer meer kans op angststoornis dan man

21-07-2016

Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat vrouwen onder de 35 jaar twee keer meer kans hebben dan mannen om een angststoornis te ontwikkelen. Volgens de studie van de University of Cambridge, gepubliceerd in het Amerikaanse magazine Brain and Behavior, heeft het verschil diverse oorzaken.

Lees meer

Geen baan maakt ongelukkig

21-07-2016

Voor het invoeren van een basisinkomen worden meestal economische argumenten opgevoerd: tegengaan van armoede en behoud van koopkracht. De vraag die echter minder vaak aan de orde komt is wat een baan sociaal en emotioneel voor iemand betekent. Het antwoord daarop hangt weer samen met de manier waarop een samenleving aankijkt tegen werk en werkloosheid.

Lees meer

Het zal wel tussen de oren zitten

21-07-2016

De helft van cliënten met een psychische aandoening voelt zich niet begrepen of zelfs gediscrimineerd door de huisarts. Ze krijgen in de spreekkamer dan te maken met diagnostic overshadowing: klachten die makkelijker toegeschreven worden aan de psychische aandoening dan aan somatische oorzaken.

Lees meer

Groot onderzoek naar ADHD bij volwassenen

21-07-2016

ADHD bij volwassenen toont vele gezichten; de symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen en de oorzaken zijn divers. Dat concluderen de onderzoekers Jeanette Mostert en Marten Onnink die op 9 en 10 juni promoveerden op de biologische oorzaken van ADHD bij volwassenen aan het Radboud/UMC in Nijmegen. Nieuw is dat zij ook hebben gekeken naar genetische en biologische factoren.

Lees meer

Een op de zes werknemers heeft een psychische aandoening

10-02-2016

Het merendeel van de werknemers houdt het hebben van (psychische) klachten geheim voor zijn werkgever, uit angst hier op afgerekend te worden. Dit stigma moet doorbroken worden... 

Lees meer

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ met spreker Dick Freriks

17-10-2016

‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ is de titel van de studiedag van het Nivre voor letselschade specialisten op 4 oktober. Drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG en verbonden aan BirdView en Ascender spreekt vanuit zijn ervaring als psychotherapeut. Hij belicht het psychologische effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan, na bijvoorbeeld een ongeval, een delict of een medische fout.

Lees meer