De weg naar herstel en duurzame integratie

Diagnostiek met zorg

Zit je nog wel op de juiste plek?

"Ik ben heel erg blij met het advies en de wijze waarop u te werk bent gegaan. Het advies biedt mij houvast en perspectief om uit de huidige impasse in mijn functioneren te komen. Ik voel me ook gesterkt door de zorgvuldigheid die ik van u heb ondervonden, zowel in het gesprek als in de tekst van de rapportage. Er is nu al een grote last van me afgevallen."
- Cliënt

Werknemer of zelfstandige

U bent aangemeld voor een expertise bij BirdView. Wij informeren u graag over de gang van zaken bij een onderzoek uitgevoerd door BirdView.

Wat kunt u verwachten van onderzoek uitgevoerd door Birdview

BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zoomen we in op verschillende psychologische facetten. Uitzoomen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext. BirdView gaat in haar onderzoeken nadrukkelijk op zoek naar bestaande mogelijkheden ten aanzien van werk en handvatten om eventuele beperkingen in werk of loopbaan op te heffen.


Inplannen en afstemmen

Bij BirdView wordt er gewerkt aan de hand van duidelijke en inzichtelijk procedures, waarbij transparantie vooropstaat. Een traject bij BirdView wordt gekenmerkt door de volgende punten:

  • Na aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt om het onderzoek in te plannen. 
  • BirdView biedt de mogelijkheid een onderzoek binnen 10 werkdagen plaats te laten vinden, mits voldaan wordt aan een aantal vereisten.
  • Voorafgaand aan het onderzoek neemt de psycholoog, arbeidsdeskundige of psychiater contact op met verwijzer om de onderzoeksvraag te specificeren.
  • Daarnaast wordt een inventariserende vragenlijst naar cliënt en, na toestemming, naar werkgever/leidinggevende gestuurd. Hiermee benaderen wij de problematiek driedimensionaal.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown


Onderzoek en rapportage

Het onderzoek vindt, wanneer haalbaar, plaats op één werkdag, of op verzoek op twee of meerdere dagdelen. Opdrachtgever wordt geïnformeerd over dit verloop. Onderzoeksbevindingen worden weergegeven in een medisch-inhoudelijk rapport bestemd voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts of andere medische specialist. Voor werkgever wordt - met uitzondering van psychiatrische expertisen - indien gewenst een niet-medische terugkoppeling opgesteld (werkgeversbrief). Beiden worden ter inzage verstuurd naar cliënt, welke de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en eventuele feitelijke onjuistheden door te geven. Wanneer eventuele onjuistheden zijn aangepast worden de stukken verstuurd. BirdView hanteert een totale doorlooptijd van circa 5 weken vanaf datum onderzoek. Indien er sprake is van een aanvullende psychiatrische expertise dan wel arbeidsdeskundigonderzoek is de doorlooptijd doorgaans 2 weken langer. Voor algemene informatie over wet- en regelgeving omtrent werk en ziekte verwijzen we naar het NIP.


Nazorg

Aan het einde van het onderzoekstraject is er altijd de gelegenheid om resultaten en adviezen na te bespreken met de psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige, eventueel samen met de betrokken bedrijfsarts. Daarnaast wordt er afsluitend informatie gegeven over hoe u zelf na het onderzoek aan de slag kan gaan met de gegeven adviezen. Afhankelijk van de geconstateerde aandachtspunten en/of eventuele beperkingen vindt u ook op deze websites meer informatie en links naar aanverwante instellingen. 


Rechten

Onze psychologen werken volgens de Beroepscode van het NIP en de psychiaters volgens die van de NVvP. Een volledig overzicht van uw rechten bij psychologisch en psychiatrisch onderzoek treft u hier. Wij adviseren u deze goed door te lezen. 
Voor algemene informatie over wet- en regelgeving omtrent werk en ziekte verwijzen we tevens naar het NIP.