Mogelijkheden in werk

Duidelijkheid en advies

Randvoorwaarden

Maatwerkprogramma's en trajecten van BirdView kunnen zowel preventief als curatief ingezet worden en hebben een ontwikkelings- en oplossingsgerichte insteek.

Zakelijk of HR

Wij informeren u graag over wanneer een onderzoek door BirdView van toegevoegde waarde kan zijn.

  1. Ziekmelding
  2. Probleemanalyse, plan van aanpak
  3. Verzuimmelding UWV
  4. Eerstejaars evaluatie optellen FML
  5. Verstrekken gegevens WIA aanvraag
  6. WIA beoordeling

Wat kunt u verwachten van onderzoek uitgevoerd door Birdview

BirdView staat voor psychologische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertises gericht op de mens in zijn/haar werkcontext. Afhankelijk van de onderzoeksvraag zoomen we in op verschillende psychologische facetten. Uitzoomen leidt tot een volledig beeld in relatie tot de werkcontext. BirdView gaat in haar onderzoeken nadrukkelijk op zoek naar bestaande mogelijkheden ten aanzien van werk en handvatten om eventuele beperkingen in werk of loopbaan op te heffen.


Inplannen en afstemmen

Bij BirdView wordt er gewerkt aan de hand van duidelijke en inzichtelijk procedures, waarbij transparantie vooropstaat. Een traject bij BirdView wordt gekenmerkt door de volgende punten:

  • Na aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met de cliënt om het onderzoek in te plannen. 
  • BirdView biedt de mogelijkheid een onderzoek binnen 10 werkdagen plaats te laten vinden, mits voldaan wordt aan een aantal vereisten. 
  • Voorafgaand aan het onderzoek neemt de psycholoog, arbeidsdeskundige of psychiater contact op met verwijzer om de onderzoeksvraag te specificeren. 
  • Daarnaast wordt een inventariserende vragenlijst naar cliënt en, na toestemming, naar werkgever/leidinggevende gestuurd. Hiermee benaderen wij de problematiek driedimensionaal.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown


Onderzoek en rapportage

Het onderzoek vindt, wanneer haalbaar, plaats op één werkdag, of op verzoek op twee of meerdere dagdelen. Opdrachtgever wordt geïnformeerd over dit verloop. Onderzoeksbevindingen worden weergegeven in een medisch-inhoudelijk rapport bestemd voor de bedrijfsarts/verzekeringsarts of andere medische specialist. Voor werkgever wordt - met uitzondering van psychiatrische expertisen - indien gewenst een niet-medische terugkoppeling opgesteld (werkgeversbrief). Beiden worden ter inzage verstuurd naar cliënt, welke de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en eventuele feitelijke onjuistheden door te geven. Wanneer eventuele onjuistheden zijn aangepast worden de stukken verstuurd. BirdView hanteert een totale doorlooptijd van circa 5 weken vanaf datum onderzoek. Indien er sprake is van een aanvullende psychiatrische expertise dan wel arbeidsdeskundigonderzoek is de doorlooptijd doorgaans 2 weken langer. Voor algemene informatie over wet- en regelgeving omtrent werk en ziekte verwijzen we naar het NIP.