Nadere verdieping op aspecten

Onze onderzoeken zijn uit te breiden met een aanvullende module. Er zal dan dieper ingegaan worden op specifieke materie, bijbehorende vraagstellingen, en/of behoeftes vanuit opdrachtgever en/of verwijzer. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een complex beeld kunnen modules ingezet worden om verschillende aspecten te belichten en/of multidisciplinair te werk te gaan. 

Onderzoek op maat

In overleg kan altijd specifiek aanvullend onderzoek toegevoegd worden. Modules kunnen vooraf gekozen worden, maar ook later in het traject toegevoegd worden wanneer dat nodig blijkt dan wel wenselijk is. Van te voren zal de toegewezen psycholoog of psychiater altijd contact opnemen om de vraag- en doelstelling van het onderzoek voor te bespreken, want hoe meer duidelijkheid over de vraag, des te beter dat wij deze kunnen beantwoorden. 


Wist u dat BirdView altijd een gratis telefonisch consult aanbiedt? Wij denken graag met u mee welk type onderzoek het beste past bij uw vraag. Het secretariaat (030 208 03 19) helpt u hier graag mee verder en beantwoordt uiteraard ook al uw overige vragen.