Inhoud module

Er wordt een inschatting gemaakt van de psychische belastbaarheid (verhouding draagkracht en draaglast), gericht op de specifieke werkcontext. Tevens worden concrete adviezen en randvoorwaarden, welke ondersteunend zijn aan het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (specifiek de rubrieken persoonlijk en sociaal functioneren) gegeven.

  • Inschatting van de psychische belastbaarheid in relatie tot werk (verhouding draagkracht en draaglast)
  • Concreet inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in relatie tot werk, beschreven in FML terminologie (rubrieken persoonlijk en sociaal functioneren).