Inhoud module

Aanvullend onderzoek naar disfunctionele karaktetrekken. Het gaat hierbij niet om het vast stellen van een persoonlijkheidsstoornis, maar om het identificeren van karaktereigenschappen die het optimaal functioneren in de weg staan. Zaken zoals assertiviteit, coping, eigenwaarde, en/of communicatiestijlen kunnen daarbij onderzocht worden. Het inzoomen op deze factoren helpt bij het opsporen van verandermogelijkheden en het inschatten van het veranderpotentieel. Daarnaast draagt het bij aan het zorgvuldig beschrijven van kwaliteiten en competenties en het formuleren van een passende werkplek en/of randvoorwaarden. Bij vermoedens van evidente persoonlijkheidspathologie is een grondig onderzoek nodig en adviseren wij het persoonlijkheidsonderzoek in te zetten.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op de volgende onderzoeken:

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Autimse Spectrum Stoornis onderzoek
  • ADHD onderzoek
  • Gecombineerd arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek
  • Loopbaanonderzoek
  • Klinische expertise