Inhoud module

In kaart brengen van de ernst en de aard van cognitieve beperkingen, alsook secundaire klachten in relatie tot een specifieke gebeurtenis (verkeers-, werk gerelateerd, of ander ongeval), waarbij vermoedens zijn van neurologische schade. Er wordt een uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid dat aangetoonde stoornissen, beperkingen en/of handicaps veroorzaakt zijn door hersenbeschadigingen als gevolg van deze gebeurtenis. Restschade kan hiermee in het verdere letselschade proces bepaald worden. Het onderzoek bestaat uit studie van het medisch dossier (wanneer aanwezig), uitgebreid anamnese- (en heteroanamnese) gesprek en neuropsychologisch testonderzoek. Er wordt aanvullend getest op onderpresteren, coping stijl en persoonlijkheid. Dit alles beslaat een tot twee dagen/ dagdelen.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op ons neuropsychologisch onderzoek.