Inhoud module

Aanvullend onderzoek naar passende functie-eisen en/of beroepsvoorkeur. Persoonlijkheidseigenschappen, capaciteiten en competenties worden in kaart gebracht, evenals motiverende factoren en sterke en zwakke kanten. Daarnaast kan er een inschatting gemaakt worden van de doorgroeimogelijkheden.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op de volgende onderzoeken:

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Autimse Spectrum Stoornis onderzoek
  • ADHD onderzoek
  • Gecombineerd arbeidspsychologisch en Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Klinische expertise