Inhoud module

Aanvullend onderzoek naar specifieke cognitieve klachten, zoals geheugen, concentratie, aandacht en/of planning/organisatie van taken. Wanneer er cognitieve klachten worden gerapporteerd, maar duidelijke (medische) oorzaak niet bekend is. Cognitieve functies worden middels testonderzoek geëvalueerd en op afwijkingen gescreend. Testonderzoek beslaat gemiddeld 3 á 4 uur.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op de volgende onderzoeken:

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
  • Autimse Spectrum Stoornis onderzoek
  • ADHD onderzoek
  • Psychiatrische en klinische expertise
  • Gecombineerd arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek
  • Loopbaanonderzoek