Inhoud module

Medische dossiers, of eerdere rapportages / gegevens kunnen op verzoek opgevraagd worden bij derden. Tevens kan informatie ingewonnen worden bij al betrokken specialisten. Hiervoor dient cliënt vooraf schriftelijk toestemming te geven.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op al onze onderzoeken.