Inhoud module

Een psychiater gaat dieper in op de problematiek en eventuele comorbiditeit. Psychiatrische bevindingen worden opgesteld, waarbij uitspraak wordt gedaan over ernst van de klachten (eventueel in de vorm van een classificatie) en de beperkingen in het functioneren. Tevens worden er therapeutische suggesties evenals de herstel prognose beschreven.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op de volgende onderzoeken:

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gecombineerd arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek