Inhoud onderzoek

Dit type multidisciplinair onderzoek kan worden ingezet wanneer er behoefte is aan een geïntegreerd beeld. Het biedt ondersteuning bij de keuze van het type re-integratie binnen of buiten de huidige werkplek (spoor 1 of spoor 2) of bij het vormgeven van een re-integratieplaats. Met dit type onderzoek kan er op korte termijn (binnen 6 weken) duidelijkheid geboden worden en daarmee is het kostenefficiënt. Op multidisciplinaire wijze wordt onderzoek gedaan naar mentale en psychosociale factoren van werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met de werkcontext en omgevingsfactoren, zoals werkplek, organisatie, maar ook de thuis- en persoonlijke situatie. Deze factoren gezamenlijk leiden tot een advies, waarbij rekening wordt gehouden met haalbaarheid en toepasbaarheid.

Opzet onderzoek

Een arbeidspsycholoog beschrijft aan de hand van een gesprek en psychologisch testonderzoek de huidige capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelmogelijkheden en waarden in werk. De arbeidsdeskundige inventariseert vervolgens de mogelijkheden en wensen van werknemer en werkgever. In het geval van 1e spoor maakt de arbeidsdeskundige een inventarisatie van de (huidige) werkplek. In kaart gebracht wordt; wat passende functies, taken, voorzieningen en andere middelen op het werk zijn. Resultaten worden geïntegreerd in een rapport (werkgeversrapport) weergegeven waarbij heldere en concrete adviezen worden gegeven. Aanvullend worden de volledige (medische) psychologische bevindingen beschreven in een medisch rapport bestemd voor betrokken bedrijfsarts of verzekeringsarts. 

Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een gecombineerd arbeidspsychologisch - arbeidsdeskundig onderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown.