Hierbij wordt een analyse gedaan naar mentale en psychosociale factoren van werknemer, waarbij rekening gehouden wordt met de werkcontext en omgevingsfactoren, zoals werkplek, organisatie, maar ook de thuis- en persoonlijke situatie. Deze factoren gezamenlijk leiden tot een advies waarbij rekening wordt gehouden met haalbaarheid en toepasbaarheid. In het advies worden enerzijds mogelijkheden van de werkgever en werknemer beschreven en anderzijds de wensen van werkgever en werknemer inzake de re-integratie in kaart gebracht. Eveneens wordt advies gegeven over knelpunten en worden interventiemogelijkheden beschreven.

De analyse wordt geïntegreerd in een werkgeversrapport waarbij helder en concrete adviezen worden weergegeven. Medische en psychologische bevindingen worden beschreven in een medisch rapport, bestemd voor de betrokken bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Vraagstelling

  • Wat is vanuit arbeidsdeskundig perspectief het advies om de re-integratie te bevorderen?
  • Specifieke aanvullende vragen op arbeidsdeskundig vlak in het kader van de re-integratiebegeleiding.
  • Wat is (de ernst van) het psychische klachtbeeld?
  • Welke randvoorwaarden zijn van belang om de re-integratie vorm te geven/ duurzame inzetbaarheid te vergroten?
  • Heeft zijn mogelijke therapeutische suggesties?

 

Addendum op arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig re-integratieadvies.

Na het uitvoeren van het arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig re-integratieadvies bestaat er de mogelijkheid tot uitbreiding naar een arbeidsdeskundig onderzoek middels een addendum. Deze uitbreiding kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer eerder een arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig re-integratieadvies is uitgevoerd en in het kader van de eerstejaarsevaluatie alsnog een arbeidsdeskundig onderzoek naar passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2) vereist is.

Daarnaast kan de arbeidsdeskundige na de uitvoer van het arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig re-integratieadvies tot het oordeel komen dat een dergelijk onderzoek wenselijk wordt geacht. Dit onderzoek vindt altijd plaats vanuit een beoordelend kader waardoor een functionele mogelijkhedenlijst (FML), inzetbaarheidsprofiel (IZP) of arbeidsmogelijkhedenlijst (AML) noodzakelijk is.  

Op de pagina ‘arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig spoor 1-2 onderzoek’ vindt u meer informatie over dit type onderzoek.