Inhoud van het onderzoek
 

Het arbeidspsychologisch onderzoek omvat een compleet beeld, van zowel de beperkingen evenals mogelijkheden met betrekking tot het arbeidsvermogen. Naast werk gerelateerde factoren nemen wij daarbij ook het dagelijks functioneren in de privésfeer evenals persoonskenmerken en coping mee in het onderzoek. Hiermee wordt gekomen tot een gedegen weergave van de huidige psychische belastbaarheid. Het onderzoek (en bijbehorende rapportage) omvat onder andere:

  • Een analyse van de persoonskenmerken, psychosociale factoren, copingvaardigheden en  mentale veerkracht;
  • Een omschrijving van situationele en contextuele factoren, welke faciliterend of belemmerend kunnen werken;
  • Concrete adviezen en randvoorwaarden, welke ondersteunend zijn aan het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), specifiek de rubrieken sociaal- en persoonlijk functioneren;
  • Een evidence-based manier van werken, waarbij wetenschappelijke kennis en inzichten worden toegepast en gebruik wordt gemaakt van  testmateriaal dat genormeerd is naar de meest recente standaarden en richtlijnen.

Resultaat van het onderzoek


Het arbeidspsychologisch onderzoek met bijbehorende uitgebreide rapportage. Deze rapportage bestaat uit:

  • Een overzichtelijk medisch rapport bestemd voor betrokken arts en cliënt. Hierin staan concreet geformuleerde handvatten en pragmatische adviezen gericht op mogelijkheden in werk en duurzaam herstel.
  • De werkgeversbrief, waarin de psycholoog op beknopte wijze en in niet-medische termen concrete adviezen en randvoorwaarden voor werkgever formuleert. Deze adviezen en randvoorwaarden fungeren als handvatten voor werkgever en beschrijven hoe deze werknemer kan begeleiden naar duurzaam herstel en duurzame inzetbaarheid.

 

Hoe meld ik mijn cliënt of werknemer aan?


Indien u een cliënt wilt aanmelden, verzoeken wij u het online aanmeldformulier in te vullen. Wij sturen u voor aanvang van onze werkzaamheden een opdrachtbevestiging ter accordering van het traject bij BirdView. Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een psychisch belastbaarheidsonderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 

Om een snelle doorloop te garanderen, beginnen wij direct met het verwerken van uw aanvraag zodra de aanmelding bij ons binnenkomt. Wij streven er naar om u binnen 6-8 weken de rapportage met bevindingen en aanbevelingen te versturen. In de tussentijd worden onderstaande stappen doorlopen:

  • Na de aanmelding wordt er binnen twee dagen contact opgenomen met de cliënt, om de cliënt in te plannen voor het onderzoek. Tevens ontvangen de cliënt, leidinggevende en bedrijfsarts een online intakevragenlijst.
  • Tijdens het gesprek met de psycholoog wordt ingezoomd op eerder beschreven verschillende psychologische facetten en persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Aanvullend vindt er een testonderzoek plaats, wat in veel gevallen online kan.
  • Daarna wordt de rapportage verwerkt, waarin uitgebreide bevindingen en aanbevelingen worden beschreven. Na het afronden van de rapportage, gaat deze eerst ter inzage naar de cliënt om te controleren op eventuele feitelijke onjuistheden. Wanneer de cliënt akkoord is met de rapportage, wordt deze verzonden.