Kracht van mensen met een ASS ligt vaak in het zeer nauwkeurig, detailgericht en voor langere tijd zeer geconcentreerd kunnen werken en het nakomen van gemaakte afspraken. Voor meer informatie over signalen van ASS op het werk zie ook onze informatiepagina autisme-op-het-werk. Sommige kenmerken van autistisch gedrag doen aan andere stoornissen denken en in veel gevallen is er sprake van bijkomende problematiek, wat het stellen van de juiste classificatie moeilijk maakt. Daarnaast geldt dat geen mens met een ASS hetzelfde is. Er bestaan bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen met een ASS. Doordat vrouwen vaak kunnen compenseren voor beperkingen in het sociale contact wordt bij deze groep de diagnose met regelmaat over het hoofd gezien. Met gericht onderzoek kan een persoonlijk profiel worden opgesteld welke leidt tot specifieke adviezen gericht op het verbeteren van het functioneren in werk en bestaande mogelijkheden en kwaliteiten.

Multidisciplinair

BirdView biedt het werkgerichte Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoek aan voor volwassenen. Met deze multidisciplinaire expertise krijgt u binnen ca. 5 weken duidelijkheid over diagnose en mogelijkheden ten aanzien van werk.Bij vermoedens van ASS bij volwassene is een multidisciplinaire aanpak gewenst om zo de betrouwbaarheid van de classificatie te kunnen waarborgen.

Inhoud onderzoek

Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de specifieke ASS problematiek. Daarnaast is er aandacht voor de individuele kwaliteiten en daarmee mogelijkheden ten aanzien van werk. In het rapport worden de eventuele beperkingen en sterke kanten beschreven, evenals eventuele randvoorwaarden voor werk. Desgewenst wordt er advies gegeven voor therapeutische interventies en daarmee verandermogelijkheden en prognose.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, aanvullend gericht diagnostisch interview met medewerker en wanneer mogelijk partner of een familielid, specifieke vragenlijsten en een gesprek met een psychiater. De verschillende onderdelen worden verdeeld over 3 dagdelen, welke in overleg worden gepland. Voor meer informatie over wat autisme is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren Klik hier.

Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een ASS onderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown.