Inhoud van het onderzoek

Het neuropsychologische onderzoek geeft een compleet beeld van het cognitief functioneren, waarbij naast zwakkere vaardigheden ook gekeken wordt naar meer sterke vaardigheden. Tevens is er bijzondere aandacht voor de belastbaarheid van de cliënt.  Het onderzoek omvat hierbij onder andere:

  • Een objectief beeld van het cognitief functioneren; zoals geheugen, concentratie, aandacht, planning/organisatievermogen evenals regulatie van emotie en gedrag;
  • Eventuele (secundaire) emotionele factoren, welke invloed kunnen hebben op het cognitief functioneren;
  • Tevens wordt een beeld gegeven van persoonlijkheidskenmerken en copingstijl;
  • Een evidence-based manier van werken, waarbij wetenschappelijke kennis en inzichten worden toegepast en gebruik wordt gemaakt van  testmateriaal dat genormeerd is naar de meest recente standaarden en richtlijnen.

Resultaat van het onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek met bijbehorende uitgebreide rapportage. De rapportage bestaat uit:

  • Een overzichtelijk medisch rapport bestemd voor betrokken arts en cliënt. Hierin staan concreet geformuleerde handvatten en pragmatische adviezen gericht op mogelijkheden in werk
  • De werkgeversbrief, waarin de psycholoog op beknopte wijze en in niet-medische termen concrete adviezen en randvoorwaarden voor werkgever formuleert. Deze adviezen en randvoorwaarden fungeren als handvatten voor werkgever en beschrijven hoe deze werknemer kan begeleiden naar duurzame re-integratie en inzetbaarheid.

 

Hoe meld ik mijn cliënt of werknemer aan?

Indien u een cliënt wilt aanmelden, verzoeken wij u het online aanmeldformulier in te vullen. Wij sturen u voor aanvang van onze werkzaamheden een opdrachtbevestiging ter accordering van het traject bij BirdView. Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een neuropsychologisch onderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.

Al onze cliëntafspraken gaan gewoon door. Waar mogelijk vinden de cliëntafspraken online plaats, waar nodig face2face. Voor meer informatie over onze dienstverlening gedurende de lockdown.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Om u snel van dienst te kunnen zijn, gaan wij na de aanmelding direct aan de slag. U kunt van ons binnen tien weken een rapportage met bevindingen en aanbevelingen verwachten. In de tussentijd worden onderstaande stappen doorlopen:

  • Na de aanmelding wordt er binnen twee dagen contact opgenomen met de cliënt, om afspraken in te plannen voor het onderzoek. Tevens ontvangen de cliënt, leidinggevende en bedrijfsarts een online intakevragenlijst.
  • Tijdens het gesprek met de neuropsycholoog worden de neuropsychologische klachten en beperkingen in kaart gebracht. Aanvullend vindt een testonderzoek op één van onze  locatie plaats. Middels een neuropsychologische testbatterij wordt het cognitief functioneren onderzocht.
  • Er wordt een rapportage met uitgebreide bevindingen en aanbevelingen verwerkt. De rapportage gaat eerst ter inzage naar de cliënt, om te controleren op eventuele feitelijke onjuistheden. Wanneer de cliënt akkoord is met de rapportage, wordt deze verzonden.