Wanneer vermoeden bestaat dat problemen in het functioneren in werk en/of privé veroorzaakt worden door cognitieve beperkingen verschaft neuropsychologisch onderzoek op objectieve wijze inzicht in de mate en ernst.
Voor meer informatie over wat NAH is, hoe dit zich kan uiten op de werkvloer en wat werkgever en werknemer kunnen doen om het functioneren op werk te verbeteren klik hier.

Inhoud onderzoek: cognitief functioneren

Onderzoek richt zich op het in kaart brengen van verschillende aspecten van het cognitief functioneren, zoals geheugen, concentratie, aandacht en planning/organisatievermogen evenals regulatie van emotie en gedrag. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele (secundaire) emotionele problemen welke van invloed kunnen zijn op het functioneren evenals dat er aandacht wordt besteed aan persoonskenmerken en iemands copingstijl. In onze neuropsychologische onderzoeken is er bijzondere aandacht voor de belastbaarheid en worden bevindingen vertaald naar adviezen en randvoorwaarden voor werk.

Opzet onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek duurt een dag of twee dagdelen. Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk ook de leidinggevende en bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext. Dit vormt uitgangspunt voor de anamnese. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van de anamnese en een uitgebreid testonderzoek. Wanneer heteroanamnese noodzakelijk wordt geacht, wordt tevens de partner of andere belangrijke naaste uitgenodigd. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken, waarna wordt gerapporteerd aan de verwijzer.

Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een neuropsychologisch onderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.