Tevens kan dit type onderzoek ingezet worden indien er belemmeringen worden geobserveerd in het functioneren in werk en duidelijkheid gewenst is over beperkingen evenals mogelijkheden in werk dan wel re-integratie. 

Inhoud onderzoek

Er wordt een analyse gemaakt van mogelijkheden en beperkingen voor de psychische belastbaarheid. Er wordt onder andere een beeld gevormd van persoonskenmerken, copingvaardigheden en zelfbeeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan situationele en contextuele factoren die een faciliterende of belemmerende rol kunnen spelen in het functioneren van een persoon. De concrete adviezen en randvoorwaarden zijn ondersteunend aan het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), meer specifiek de rubrieken sociaal en persoonlijk functioneren.

Opzet onderzoek

Voorafgaand aan de onderzoeksdag wordt een uitgebreide online intakevragenlijst afgenomen bij de client en zo mogelijk leidinggevende en de bedrijfsarts om een indicatie te vormen van de werkcontext. Dit vormt uitgangspunt voor een anamnese, gevolgd door aanvullend psychologisch testonderzoek. Afhankelijk van de specifieke vraagstelling ligt de nadruk op sterkte-zwakte analyse, copingonderzoek of capaciteitenonderzoek. Het onderzoek duurt gemiddeld 4 tot 6 uur. Een uitgebreide rapportage over bevindingen en aanbevelingen wordt ter inzage gestuurd naar de client en desgewenst met de cliënt besproken. 
 

Meld uw cliënt rechtsboven aan voor een psychisch belastbaarheidsonderzoek of vraag direct een offerte aan. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons bereiken voor telefonisch overleg op 030 208 03 19.