De thuiswerkregeling

Artikel geselecteerd voor u

In dit artikel lees je hoe de FNV zich inzet voor de thuiswerkregeling. 

In de coronapiek van afgelopen voorjaar, zijn we massaal gestart met thuiswerken. Inmiddels zijn verschillende beroepsgroepen weer ‘op locatie’ aan het werk, maar dagelijks werken er nog 4.5 miljoen Nederlanders vanuit huis (bron: FNV). In eerste instantie leek het thuiswerken een oplossing van tijdelijke aard. Inmiddels rijst voor velen de vraag of we ooit nog (volledig) terugkeren naar onze werkplek.

Deze ontwikkeling brengt een aantal discussiepunten en vraagstukken met zich mee. Zo blijkt uit onderzoek van de FNV dat werknemers die thuiswerken, allerlei extra kosten maken. Deze kosten ontstaan met name door het gebruik van materialen (zoals papier en een inkttoner), koffie en energie. Wanneer iemand fulltime thuiswerkt zouden deze kosten maandelijks oplopen tot zo’n 40 euro. De vraag is nu, voor wie zijn deze extra kosten?

Maar er zijn meer punten waar thuiswerkers tegenaan lopen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de werk en privébalans? En ook de privacy van de werknemer is een discussiepunt. In bepaalde sectoren worden werknemers verplicht om tijdens het thuiswerken hun webcam aan te zetten. Is dit niet in strijd met de privacy van de werknemer?

De FNV komt op voor deze groep thuiswerkers, zij zullen onderhandelingen starten over een thuiswerkregeling. Middels de zogenoemde thuiswerkregeling wil de FNV afspraken maken over het thuiswerken, onkostenvergoedingen, werk en privébalans en privacy van werknemers. Volgens de vicevoorzitter van de FNV zal de thuiswerkregeling per sector gaan verschillen, maar is het belangrijk dat er goede afspraken over gemaakt worden.

Kager, J. (28-8-2020). Nu thuiswerken langer duurt, is regeling noodzakelijk. Verkregen van: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/08/fnv-nu-thuiswerken-langer-duurt-is-regeling-noodza

Launspach, T. (7-9-2020). Al dat thuiswerken loopt flink in de papieren, wie gaat dat betalen? Algemeen dagblad. Verkregen van: https://www.ad.nl/ad-werkt/al-dat-thuiswerken-loopt-flink-in-de-papieren-wie-gaat-dat-betalen~abc5d636/