Een hoogbegaafde werknemer

Artikel geselecteerd voor u

Hoe herken je een hoogbegaafde werknemer? Je leest het in dit artikel. 

De ‘gemiddelde’ Nederlander heeft een intelligentiequotiënt (IQ) tussen de 90 en de 110, terwijl iemand met een IQ tussen de 110 en 130 ‘meer begaafd’ wordt genoemd. Hoogbegaafde mensen scoren bij de top van de 2% op een intelligentieonderzoek en hebben hiermee een gemeten IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid heeft niet enkel met het IQ te maken, hoogbegaafde mensen hebben vaak ook een grote interesse in bepaalde onderwerpen, of zijn op sociaal vlak minder capabel. 

Volgens loopbaancoach Annelien van Kempen, lopen hoogbegaafde mensen geregeld vast op hun werk. Hoogbegaafde werknemers hebben bijvoorbeeld het gevoel niet op de juiste werkplek te zitten, zij voelen zich vaak onbegrepen. Daarnaast heeft deze groep mensen een hekel aan routineklussen en zullen zij zich snel vervelen. 

Voor een leidinggevende kan de omgang met een hoogbegaafde werknemer uitdagend zijn. Een hoogbegaafde werknemer komt nog weleens in conflict met de leidinggevenden. Zij vinden het vaak lastig om naar anderen te luisteren. Op sociaal vlak kan de hoogbegaafde werknemer erg teruggetrokken zijn, waardoor hij op de werkvloer in een sociaal isolement dreigen te raken. Tevens zorgt de snelle denkwijze en ‘betweterige’ indruk voor irritatie bij collega’s.

Wanneer er niet voldoende wordt geanticipeerd op de situatie, dreigt de duurzame inzetbaarheid van de hoogbegaafde werknemer in gevaar te komen. Heeft u vragen, of wilt u adviezen over een hoogbegaafde werknemer? Neem dan contact op met Birdview via: 030-208 03 19, of mail naar expertises@birdview.nl

Gieles, J. (1-7-2005). Te slim voor de werkvloer. Verkregen van: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/te-slim-voor-de-werkvloer/