Een re-integrerende werknemer

Artikel geselecteerd voor u

Als een uitgevallen medewerker klaar is om terug te keren naar werk, kan het re-integratietraject beginnen. Wanneer een werknemer is uitgevallen door psychische klachten, kunnen er bepaalde obstakels ontstaan in deze terugkeer. Een werknemer kan bijvoorbeeld moeite hebben met concentratie, meer rust nodig hebben, of nog niet ‘stevig in de schoenen staan’. Daarom volgen hieronder een aantal tips voor een geslaagd re-integratiebeleid.  

1. Zorg voor structuur en rust
​Het is verstandig om de re-integrerende werknemer in het begin op rustige momenten te laten werken, zodat de werkdruk niet te hoog wordt. Zorg voor een rustige opbouw van de werkdagen, laat de werknemer de eerste weken bijvoorbeeld alleen in de ochtenden werken en breidt zo de uren uit. Houd daarnaast in de gaten of de werknemer voldoende pauzeert, overwerken is uiteraard niet de bedoeling.

2. Waardering
Wanneer een werknemer aan het re-integreren is, spreek dan als werkgever geregeld je waardering uit. Geef aan dat je blij bent met de terugkeer van de werknemer. Wanneer de werknemer zich gewaardeerd voelt, zal de motivatie toenemen. En motivatie komt het re-integratietraject weer ten goede.

3. Taakverdeling
Het is niet verstandig om de re-integrerende werknemer enkel routineklusjes te laten doen, zoals kopiëren of het magazijn opruimen. Maar geef de werknemer ook geen hele verantwoordelijke taken. De druk op de re-integrerende werknemer zal hierdoor toenemen, waardoor er opnieuw klachten kunnen ontstaan. Bekijk samen met de re-integrerende werknemer welke taken er worden opgepakt en waar hij of zij zich goed bij voelt.

4. Sociale contacten
Wees je ervan bewust dat de re-integrerende werknemer langere tijd weinig of geen contact heeft gehad met collega’s. Dit sociale contact is voor medewerkers vaak een belangrijk onderdeel van werk. Stimuleer de re-integrerende werknemer om sociaal contact te zoeken met collega’s en geef hier ook ruimte voor. Het is belangrijk dat de medewerker zich weer onderdeel van het bedrijf gaat voelen.