Werkgeluk

Artikel geselecteerd voor u

Om werknemers binnen een bedrijf duurzaam inzetbaar te houden, is werkgeluk van belang. Een leidinggevende speelt een cruciale rol als het gaat om dit werkgeluk. Veel leidinggevenden besteden (te) weinig aandacht aan dit werkgeluk. Ze focussen zich enkel op de prestaties die geleverd moeten worden. Wat leidinggevenden zich soms onvoldoende realiseren, is dat wanneer werknemers werkgeluk ervaren, de prestaties vanzelf geleverd worden. 
Hoe creëer je meer werkgeluk? Je leest het hieronder:

  1. Autonomie

Volgens psychologen Klappe, Bergsma en Hamburger, is autonomie een belangrijke factor als het gaat om werkgeluk. Met autonomie binnen het werk wordt een mate van vrijheid en zelfstandigheid bedoeld. Geef werknemers voldoende ruimte om te werken aan projecten die hen voldoening geeft. Er zit echter een keerzijde aan autonomie op de werkvloer. Wanneer werknemers te veel autonomie ervaren, kan het onduidelijk worden wie eindverantwoordelijk is voor welk project. Balans is hierin dus het toverwoord.

  1. Tijd

Volgens organisatiewetenschapper van de Ven is tijd een belangrijke factor voor werkgeluk. ‘Echt gelukkig worden we van tijd: een werksituatie waarin er genoeg tijd is voor de dingen die je wilt doen. Tijd maakt medewerkers ook creatiever. Bij Philips had je vroeger proefjesmiddag op vrijdag. Dan mochten researchmedewerkers ‘vrij spelen’. Vele ontdekkingen zijn hieruit voortgekomen’, aldus van de Ven.

       3. Gezelligheid

Van de Ven benadrukt dat gezelligheid een belangrijke factor is voor werkgeluk. Een prettige relatie met collega’s, waarin er ruimte is om persoonlijke problemen te delen, draagt eveneens bij aan het gevoel van werkgeluk. Als leidinggevende kun je een actieve rol spelen als het gaat om de sfeer. Organiseer bijvoorbeeld gezellige (online) activiteiten met het team om de onderlinge sfeer te bevorderen.

  1. Werkdruk

Uiteraard heeft de mate van werkdruk ook invloed op werkgeluk. Volgens psycholoog Pieter Veldhoen heeft een hoge werkdruk een negatieve invloed op werkgeluk. Maar een te lage werkdruk kan eveneens een negatief effect hebben. Hierin is balans ook het juiste woord. Als leidinggevende is het belangrijk om te realiseren dat elke werknemer verschillend is. De ene werknemer zal sneller een hoge werkdruk ervaren dan de andere.

Weel, I. (25 juli 2020). Zo word je gelukkig op de werkvloer, Trouw.