Krachtenbundeling BirdView met Ascender

Graag brengen we u op de hoogte van een wijziging in de structuur van BirdView BV. We hebben de intentie per 1 juli BirdView als handelsnaam/merknaam onder Ascender BV te laten ressorteren.

Graag brengen we u op de hoogte van een wijziging in de structuur van BirdView BV. We hebben de intentie per 1 juli BirdView als handelsnaam/merknaam onder Ascender BV te laten ressorteren. Ascender voert al verschillende labels waaronder MedischVitaal, de Working Life Academy. BirdView zal hier vanaf 1 juli aan worden toegevoegd. Dit houdt in dat de psychologische onderzoeks- en expertiseaciviteiten worden voortgezet vanuit Ascender BV handelend onder de vertrouwde naam BirdView.

Alles blijft hetzelfde
Voor opdrachtgevers en verwijzers blijft onze dienstverlening, telefoonnummer, bankrekeningnummer en de wijze van aanmelden hetzelfde. De krachtenbundeling heeft als doel efficiënter en flexibeler te kunnen werken om zo onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Daarnaast zijn wij van plan meer inhoudelijke webinars te bieden bijvoorbeeld rondom specifieke thema's zoals 'waar hebben mensen met autisme baat bij in het werk,' of 'hoe ga je een goede dialoog aan leidinggevende met medewerker ter voorkoming van een arbeidsconflict of verzuim'. Dit alles vanuit de Ascender A&G campus, instituut voor arbeid en gezondheid.

Gratis webinar over arbeidsconflicten
15 juli organiseren wij om 15:30 uur een webinar in samenwerking met Capra advocaten over het belang van een vroegtijdige, multidisciplinaire aanpak bij arbeidsconflicten. De webinar is gericht op leidinggevenden, HR-specialisten, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden. Tijdens dit webinar gaan we in op de psychologische en arbeidsrechtelijke aspecten van arbeidsconflicten. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het belang van vroegsignalering en de inschakeling van de juiste expertise. Sprekers van Ascender en Capra Advocaten zullen u daarvoor enkele handvatten geven. Daarna wordt aan de hand van stellingen de gelegenheid gegeven om hierover met elkaar van gedachte te wisselen.

Gratis aanmelden

Wij zijn en blijven bereikbaar via de vertrouwde kanalen
Mail: expertises@birdview.nl
Tel: (030) 208 03 19
www.birdview.nl
Cliënt aanmelden

Vragen beantwoorden wij graag!