Psychische klachten bij millennials

Hoe komt het dat millennials relatief vaak burn-out klachten hebben? Zijn millennials erg gevoelig, of spelen andere factoren een rol? En hoe kan de inzet van een expertise langdurig uitval voorkomen? 

Bij Birdview zien wij geregeld jonge werknemers die vastlopen, vaak vanwege burn-out klachten. Deze burn-out klachten gaan niet uitzonderlijk gepaard met andere psychische problematiek, zoals angst- en depressieklachten. Zijn millennials extra gevoelig voor psychische problematiek, of spelen andere factoren een rol in deze ontwikkeling?

Wanneer je geboren bent tussen 1980 en 2000, val je onder de zogenoemde millennial-generatie. Deze jonge generatie is doorgaans ambitieus en heeft hoge verwachtingen van het leven. De hoge verwachtingen hebben niet alleen betrekking tot het privé leven, ook in het werkende leven wil een millennial maar al te graag presteren. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dan ook dat 6 op de 10 mensen uit deze generatie erg veel stress ervaren. Waar komt de stress van millennials nou vandaan?

Volgens psycholoog Carien Karsten zetten millennials zichzelf erg onder druk. Banen moeten succesvol zijn en er moeten verre reizen gemaakt worden. Daarnaast moeten we inspirerende hobby’s hebben en vooral zinvol bezig zijn. De hoge druk die de millennial zichzelf oplegt, heeft alles te maken met de sociale media. Een millennial heeft voortdurend vergelijkingsmateriaal, met andere succesvolle millennials. Door deze eeuwige vergelijking krijgt men al snel het idee niet goed genoeg te zijn, waardoor de millennial nog meer zijn of haar best zal doen om te presteren.

Na een periode van ernstige druk, ontstaan er vaak burn-out gerelateerde klachten, niet uitzonderlijk in combinatie met andere psychische klachten. Het gevolg is dat de millennial (deels) uitvalt op het werk. Een periode van rust kan dan uitkomst bieden, maar lost de kern van het probleem meestal niet op. In de praktijk wordt gezien dat bij re-integratie, vaak snel weer dezelfde problemen ontstaan. 
Om te voorkomen dat de millennial (opnieuw) uitvalt, kan een expertise bij Birdview worden ingezet. Binnen deze expertise gaat de millennial, samen met één van onze ervaren psychologen, opzoek naar de kern van het probleem. Waar is de burn-out door ontstaan?, Hoe kan de millennial duurzaam herstellen van een burn-out?, En hoe kan de millennial duurzaam inzetbaar blijven en een toekomstige burn-out voorkomen? Bij dreigend uitval kan de Vitaliteitsanalyse uitkomst bieden. Indien de millennial al langer, of vaker is uitgevallen, kan een uitgebreider uitgebreider arbeidspsychologisch onderzoek uitkomst bieden. 

Vitaliteitsanalyse 
Met de inzet van de Vitaliteitsanalyse worden steun- en stressfactoren, samen met herstelgedrag nader onderzocht.  Door aandacht te besteden aan deze onderliggende factoren, wordt voorkomen dat men opnieuw in de eigen valkuilen trapt, waarmee (langdurige) uitval kan worden voorkomen. Op basis van de Vitaliteitsanalyse worden een medische rapportage (bestemd voor betrokken bedrijfs/verzekeringsarts) en niet-medische rapportage (bestemd voor werkgever) met concrete adviezen opgesteld. 

Arbeidspsychologisch onderzoek
Het vertrekpunt voor het arbeidspsychologisch onderzoek is een heldere en in samenspraak geformuleerde vraagstelling. Binnen het onderzoek wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de persoonskenmerken, psychosociale factoren, copingvaardigheden en mentale veerkracht. Tevens worden situationele en contextuele factoren omschreven, welke faciliterend of belemmerend kunnen werken. Hiermee wordt een compleet beeld geschetst van mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het arbeidsvermogen. Uit het arbeidspsychologisch onderzoek volgen concrete adviezen en randvoorwaarden, welke ondersteunend zijn aan het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML), specifiek de rubrieken sociaal- en persoonlijk functioneren. 
Op basis van het arbeidspsychologisch onderzoek worden een medische rapportage (bestemd voor betrokken bedrijfs/verzekeringsarts) en een werkgeversbrief (bestemd voor de werkgever) met concrete adviezen opgesteld. Hiermee kunnen werkgever en werknemer samen werken aan een duurzaam herstel. 

Heeft u vragen over onze expertises? Bel ons gerust voor vrijblijvende informatie op: 030- 208 0319, wij denken graag met u mee.