Werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg

Artikel geselecteerd voor u

Over werkdruk en de Coronacrisis

Bij Birdview treffen wij veel werknemers die lijden onder een te hoge werkdruk. Door deze hoge werkdruk kunnen psychische problemen, zoals angst- en depressie klachten worden getriggerd. Daarnaast lijken de burn-out klachten drastisch toe te nemen, wat waarschijnlijk mede veroorzaakt wordt door de Coronacrisis.  

Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg, waar de werkdruk door de Coronacrisis erg is toegenomen. De website nu.nl plaatste recentelijk een artikel over de hoge werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg. Uit een beschreven onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat hulpverleners psychisch lijden onder de hoge werkdruk.

Het Trimbos-instituut verrichtte het onderzoek in opdracht van ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek financiert en zorginnovatie stimuleert.

De zorgprofessionals melden dat hun gezondheid en functioneren tijdens de coronacrisis achteruit zijn gegaan. Een kwart van hen zegt zich psychisch ongezond te voelen. Een groot deel van de hulpverleners zegt ongezonder te leven en bijvoorbeeld slaapproblemen te hebben.

50 procent van de hulpverleners laat weten zelf behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning, vooral om beter te kunnen omgaan met de balans tussen werk en privé.

Ook zegt ruim de helft van de correspondenten de cliënten slechts gedeeltelijk de nodige zorg te kunnen bieden. Dit komt bijvoorbeeld doordat cliënten minder vaak langskomen dan nodig of doordat de hulpverleners niet de nodige kwaliteit kunnen bieden.

Het Trimbos-instituut liet 1.862 psychisch hulpverleners een vragenlijst invullen. Het instituut wil de data verder analyseren en daarnaast meer informatie verzamelen om met adviezen te kunnen komen.

Verkregen van: https://www.nu.nl/coronavirus/6076199/psychisch-hulpverleners-hebben-door-coronacrisis-last-van-hoge-werkdruk.html