Onze opdrachtgevers zijn onder meer werkgevers en diverse overheidsinstellingen. Verwijzing vindt in de meeste gevallen plaats door de bedrijfsarts, verzekeringsarts of bedrijfspsycholoog. Ook kan de arbeidsdeskundige, HR of casemanager een aanmelding voor een expertise indienen. Klik hier voor een volledig overzicht van onze expertises.
 

Deskundige, onafhankelijke 360º visie
Wij hanteren een 'vogelperspectief' waarbij wij - afgestemd op de onderzoeksvraag - inzoomen op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Naast een formeel diagnostisch antwoord, worden relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken bij het formuleren van een conclusie en advies. Het vervolgens uitzoomen door het integreren van informatiebronnen, relevante perspectieven van bedrijfsarts en leidinggevende evenals het multidisciplinaire karakter van onze onderzoeksopzetten, leidt tot een volledig en beeld in relatie tot de werkcontext en waarborgt onze onafhankelijke positie.

Werk als waarde en duurzame inzetbaarheid
BirdView heeft de overtuiging dat werk de geestelijke gezondheid bevordert: maatschappelijk meedoen is betekenisvol. Omdat niet altijd duidelijk is wat hierbij stappen kunnen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig (psychisch) ziekteverzuim te voorkomen, biedt gericht onderzoek uitkomst. Binnen onze expertiseonderzoeken wordt er aan de hand van het wetenschappelijke ‘Quality of Working Life Model’ (Prof. dr. Jac van der Klink) - waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen – expliciet aandacht besteed aan waarden en mogelijkheden in werk. Gestoeld op wetenschappelijk bevindingen gebruiken wij daarvoor de ‘Capabilities vragenlijst’, waarin niet alleen wordt uitgevraagd wat de medewerker waardevol vindt in zijn/haar werk, maar ook of het huidige werk mogelijkheden biedt om deze waarden te realiseren. 

Positief en oplossingsgericht: diagnostiek naar mogelijkheden
Vanuit onze positieve visie gaan wij naast handvatten voor eventuele beperkingen nadrukkelijk op zoek naar duidelijkheid over bestaande mogelijkheden. Wij onderzoeken herstel bevorderende factoren en brengen beschermende factoren in kaart, welke van groot belang zijn in het voorspoedigen en verduurzamen van herstel.

Heldere, concrete rapportage met advies
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. Adviezen zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen voor eventueel ervaren problematiek. Onze rapporten leveren heldere, bruikbare bouwstenen voor het opstellen van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Geen wachttijden
Onze onderzoekstrajecten kennen een spoedige en efficiënte doorloop, zodat zowel aanvrager, werkgever als cliënt snel met gegeven adviezen aan de slag kunnen. Wij beschouwen diagnostiek als hèt startpunt voor duurzame re-integratie en inzetbaarheid. Wanneer een aanmelding bij ons is ontvangen wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland om uw onderzoeksvraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Er wordt door BirdView strak gestuurd op doorlooptijden en adequate communicatie met client en verwijzer.

Breed locatieaanbod
BirdView organiseert haar dienstverlening vanuit haar hoofdvestiging in Utrecht. Naast de locatie Utrecht, kunnen expertises worden uitgevoerd op verschillende locaties in het land, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle (voor volledig overzicht zie Locaties).