Colette is neuropsycholoog, registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid en MfN-registermediator. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in het adviseren en begeleiden van arbeid gerelateerde vraagstukken, waarbij het functioneren van de werknemer/ondernemer in een  passende en gezonde werkomgeving centraal staat.

Voor Birdview verricht zij diverse typen psychologisch onderzoek:  belastbaarheidsonderzoek, arbeidspsychologisch onderzoek en loopbaanonderzoek. Deze onderzoeken worden ingezet afhankelijk van de specifieke vraagstelling c.q. problematiek van de cliënt.

Voor een goed advies vindt zij het kijken naar het geheel van persoonlijkheid, competenties, interesse, werkomgeving naast diens arbeidsmogelijkheden de manier om te komen tot optimale en duurzame inzetbaarheid van de cliënt. Haar werkwijze is maatgericht en pragmatisch, gericht op de persoon en de werkomgeving.