Eveline heeft psychologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam, daar is ze in 2006 cum laude afgestudeerd in de richting klinische psychologie. Zij heeft 12 jaar als therapeut gewerkt waarin ze zich gespecialiseerd heeft in behandeling van angststoornissen en (enkelvoudige) trauma. Ze is GZ-psycholoog en heeft veel ervaring in het werken met EMDR.

Na 8 jaar haar eigen praktijk te hebben gehad, wil ze zich nu verdiepen in diagnostiek. Sinds april 2019 is ze voor BirdView inzetbaar voor alle type onderzoeken. Haar voorkeur en expertise ligt bij PTSS-klachten, persoonlijkheidsdiagnostiek en ADHD-onderzoek.

Het puzzelplaatje van hoe klachten verweven zijn met persoonlijkheid en het vastlopen daarin op werk, vindt ze uitermate interessant. Ze ziet goede diagnostiek als zeer belangrijk om zaken te ontwarren, kwetsbaarheden en sterke kanten in kaart te brengen, en vandaaruit een heldere aanpak te formuleren om weer goed te kunnen functioneren op werk en privé.