Inge is in 2006 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als Arbeid- en Organisatiepsycholoog. Zij is in bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP), geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/A&O en aangesloten bij de Vereniging voor Cognitief Gedragstherapeuten.

Na haar studie heeft Inge geruime tijd gewerkt op het gebied van arbeidsre-integratie, waarbij ze cliënten met psychische en/of lichamelijke klachten heeft ondersteund bij de terugkeer in het arbeidsproces. Door veelvuldig contact met cliënten, werkgevers en bedrijfsartsen heeft zij een duidelijk beeld van de belangen die meespelen in dit proces en weet zij de focus te leggen op het gemeenschappelijk belang.  

Voor Birdview verricht Inge arbeidspsychologisch en loopbaanonderzoek. Zij vindt het belangrijk om het onderzoek te laten plaatsvinden in een open en veilige sfeer met een persoonlijke benadering. Uitgangspunt van het onderzoek is een betrouwbaar en zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden, kwaliteiten en aandachtspunten van de persoon in de werkcontext. Wat vindt iemand belangrijk in werk? Wat heeft iemand nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren? En wat is er nodig om de eigen mogelijkheden te vergroten?