Jolande is sinds 2000 werkzaam als psychiater, met name in ziekenhuizen. Over de jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan met stress gebonden problematiek evenals verslavingsproblematiek.

Naast diagnosticus van (complexe) problematiek is zij onder andere geschoold in de cogntieve gedragstherapie en in schematherapie. Dit is een belangrijke basis voor haar geworden om zodoende de persoon in de context optimaal te kunnen begrijpen. In het contact met de cliënt hecht zij grote waarde aan de medemenselijkheid.