Lotte Motmans is sinds 2007 verbonden als psycholoog aan Ascender, de voorganger van BirdView. Momenteel werkt zij als freelancer, naast haar eigen praktijk en werk in de GGZ. Zij is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, registerpsycholoog Arbeid & Organisatie en geregistreerd tot Cognitief Gedragstherapeut. Voorts is zijn geschoold in EMDR en mindfulness.

Sinds 2007 doet Lotte diagnostisch onderzoek, waaronder: belastbaarheidsonderzoek, arbeidspsychologisch onderzoek, loopbaanonderzoek, beroepskeuze-onderzoek, klachtgerichtonderzoek (DSM gericht) en persoonlijkheidsonderzoek. Binnen BirdView is zij daarnaast specialist op het gebied van Autisme (ASS) en ADHD onderzoek.

Lotte vindt het belangrijk een open en veilige sfeer en omgeving te creëren, waarin zij samen met de client kan komen tot de kern van de problematiek. Zij vindt het een uitdaging alle puzzelstukjes te verzamelen en deze op de juiste manier neer te leggen. Dit doet zij op een analytische, nieuwsgierige en gedegen wijze, met aandacht voor zowel krachten als valkuilen van de client. Het doel is een goed onderbouwd onderzoeksrapport met een passend advies voor client en opdrachtgever.