Willy Bultsma is geruime tijd werkzaam geweest als manager in de thuiszorg. Hier werd zij in de praktijk geconfronteerd met de impact van psychische problemen in de thuissituatie. In 2007 studeerde zij af als Arbeids- & Organisatie psycholoog aan de Open Universiteit. Zij behaalde later ook de Arbeids- & Organisatie- en de Arbeids & Gezondheidsregistratie.  In haar psychologenloopbaan heeft zij zich toegespitst op de selectie- en ontwikkelassessments, alsook het potentieel onderzoek.

Voor BirdView voert zij voornamelijk arbeidspsychologische onderzoeken uit, gericht op loopbaanvragen, of belastbaarheidsvraagstukken. Vanuit haar eigen ervaring met een loopbaanswitch kan zij zich goed verplaatsen in mensen die van werk willen of moeten veranderen. Binnen het psychologische expertise onderzoek probeert zij altijd op zoek te gaan naar kwaliteiten en mogelijkheden. Daarbij schenkt zij, naast aandacht aan vraagstellingen van bedrijfsarts/verzekeringsarts en werkgever, ook aandacht aan eventuele vraagstukken van cliënt zelf. Binnen gegeven adviezen probeert zij beide toe te lichten.